Zangstudio Desiree Wouters

Vanaf september start Zangstudio Desiree Wouters in onze studio. Zij gaat lesgeven op donderdag. Info en aanmelden:

desireewouters@gmail.com